Kilometry na mile, mile na kilometry. Powierzchnia. Centymetry2 na cale2. Kilometry2 na mile2, mile2 na kilometry2. Ciężar. Gramy na grany. [km]-kilometr (kilometer). Dm]-decymetr (decimeter). Yd]-jard (yard). Mi]-mila (land mile). Nmi]-mila morska (nautical mile)

Dodatkowo posiada przelicznik jednostek odległości używanych w astronomii takich. Mila [mi]. Kilometr [km], liga. Miary Morskie, Odległości Astronomiczne. Kilometr na godzinę [km/h], metr na sekundę [m/s], mila na godzinę [mph], węzeł [kn], mach [Ma], predkość światła [c]. Kilometr na godzinę [km/h].

1 kilometr kwadratowy [km2= 100ha= 1000000m2 1 ar [a]= 100m2. Jednostki długości 1 cal [in, " 1/36 jarda= 25. 4mm= 2. 54cm 1 stopa [ft]= 12cali= 0. 3048m. Kalkulator prędkości: przelicz km/h na mph, m/s. Jednostki prędkości: km/h (kilometry na godzinę), mph (mile na godzinę) i m/s (metry na sekundę). Jednostki prędkości: metr na sekundę, kilometr na godzinę, mila lądowa na godzinę, węzeł-mila. Liczby. Pl» Przelicznik jednostek miar» Prędkości. Przelicznik prędkości km/h na Mph. Przelicznik jednostki długości kilomer na mile. Przelicznik mocy km (koń mechaniczny hp) na kW (kilowat). Konie mechaniczne, mile na godzinę, kilometry, galony. Ile to będzie? Jak się w tym wszystkim połapać? Bardzo łatwo-wystarczy użyć konwertera. Mile> Kilometry-Kilometry> Mile Standardowo 1 Mila= 1. 609 Kilometra. Wpisz dowolną wartość w jedno. Mile: Kilometry. Konie Mechaniczne-Kalkulator.

DuoSize-przelicznik jednostek miar. Kilometr-mila lądowa-angstrem-mikron-staje. Jednostki miary kąta-stopień-radian-minuta-sekunda. Węzły (mile morskie/godzinę) [kt, kn]: kilometry/godzinę [km/h]: Na specjalne życzenie Darka sp2bzw został dodany przelicznik wskaźników zużycia paliwa. Przelicznik jednostek długości i odległości. Narzędzie przelicza między sobą metry, kilometry, decymetry, mile, stopy, cale.

Jednostki metrycznej. Przelicznik na jednostkę amerykańską. Symbol jednostki amerykańskiej. Długość. 1 mila (mile). Mile. 1609. 1 kilometr. 0, 6214. Mile. Przelicz Prędkość Kilometry na godzinę. Mikrometr na sekundę (µ m/s), brytyjski/amerykański, Mile na sekundę, Mile na godzinę (mph), Stopy na sekundę. Słownik jednostek miar wraz z objaśnieniami i przelicznikiem. Jednostka miary długości, nieangielska mila lądowa, 1 nieangielska mila lądowa= 4. 83 km.

. Fajny pomysł, choć brakuje dość ważnych rzeczy jak przeliczniki mocy i momentu obrotowego jak ft/lb na Nm, czy km, ps, hp na kW (w każdym. Kalkulator HEXelon max-matematyczny, przelicznik walut, przelicznik jednostek.

Zwrot kosztów instalacji lpg po km. Kalkulator prędkości. Przelicza km/h (kilometry na godzinę), mph (mile na godzinę) i m/s (metry na sekundę). Przelicz: . Fjr 1300-zmiana w liczniku mile na km i galonów? na litry? 100 km. Tu przeliczanie juz nie jest takie hop siup.

Konwerter (przelicznik, zamiennik) jednostek prędkości (potocznie szybkości). Długość (rozmiar) · 30 jednostek długości kilometr↔ metr↔ mila↔ cal itp.

Kilometr na minutę: 0, km/min]. Kilometr na sekundę: 0, km/s]. Mach: 0. Metr na godzinę: 0, m/h]. Metr na minutę: 0, m/min]. Mile per hour: 0, mi/h]. Przelicznik jednostek miar. Zobacz ile kilometrów zawiera mila morska. Przelicznik jednostek długości. Metr [m], kilometr [km], mikron, mila morska [n. Przeliczanie odległości z kilometrów na mile (zobacz wykład). Przeliczanie odległości z mil na kilometry. Wyznaczanie średniego spalania (zobacz wykład). Nasza wydajna i elastyczna aplikacja umożliwia szybkie przeliczanie miar długości, pola. Kilometry na mile, 0. 62. Powierzchnia, Pomnóż przez . Przeliczanie kilometrów na mile morskie/lądowe lub odwrotnie. w zasadzie jednym rzutem oka na zegarek można przeliczyć odległość wyrażoną w. Przeliczniki mil. 1 kilometr, 0, 53996 mila morska międzynarodowa. 1 kilometr, 0, 53961 mila morska angielska. 1 kilometr, 0, 62137 mila lądowa angielska. Pomiary i przeliczanie. Kilometry i mile 1 mila= 1609 kilometra 1 kilometr= 0621 mili. Litry i galony 1 galon= 4546 litra 1 litr= 0220 galona. Konwerter/Kalkulator jednostek umożliwia szybkie przeliczanie jednostek z różnych systemów i układów miar. Przeliczysz mile na kilometry, farenheith na. Amerykański i angielski przelicznik mpg (mila/galon) na l/100km-przelicznik zużycia. Przelicznik mocy km (koń mechaniczny hp) na kW (kilowat). Re: fjr 1300-zmiana w liczniku mile na km i galonów na litry. u nas sie podaje w litrach na 100 km. Tu przeliczanie juz nie jest takie hop siup. Kilometry (km): mile: cale (in): stopy (ft): jardy: Jednostki wagi kilogramy (kg): uncje (oz): funty (lb): Moc Watt (w): Horsepower (hp): Objętość. 14 Cze 2010. To przeliczanie to tak jak bysmy mieli kalkulator do przeliczania kilometrów na mile, kilogramy na funty itp.

Stopy Cale Jardy Mile Metryczne Kilometry Metry Centymetry Milimetry Mile morskie. Kalkulator/Przelicznik jednostek miar. Przeliczanie kg na funty.
Tag inteligentny Przelicznik miar rozpoznaje w dokumencie programu Word często używane metryczne. Kilometry na mile. Metry kwadratowe na stopy kwadratowe . Przelicznik jednostek 0. 9. 5-program do przeliczania. Prędkości (kilometr na godzinę, metr na sekundę, mila na godzinę, węzeł, mach.

Pod nimi znajdują się inne jednostki miar wraz z przelicznikami. 1. 609 km= 1 mila. Jednostki wagi: 1 kilogram= 35. 274 uncje= 2. 205 funta.

Konwerter (przelicznik) jednostek długości, odległości-przelicza między sobą metry, kilometry, decymetry, mile, stopy, cale.

Musisz opanować przeliczanie jednostek, możesz też włożyć do portfela naszą ściągawkę. 1 km= 0. 621 mile. Surface-Powierzchnia.
27 Kwi 2010. Pomiary i przeliczanie. Kilometry i mile 1 mila= 1609 kilometra. Telekomunikacja· Strefy czasowe i dni wolne od pracy· Media i usługi.

A przelicznik miar długości ma Google. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce np. 100 km na mile. Tak samo Google ma kalkulator, tylko trzeba wpisać działanie. Przelicznik metrów, cali. Autor: katoliczka(-szczecin. Mm. Pl) Data: 2009-03-03 15: 59. Miary długości. Mila= 1000 pełnych kroków 1, 48 km stadion 183-185 m. Jednostki miar i przeliczanie. Kilometry i mile. Jedna mila to 1 609 kilometra. Jeden kilometr to 0621 mili. Litry i galony. Jeden galon to 4546 l. Mach (Ma); kilometr na godzinę· mila na godzinę· węzeł· c (ułamek prędkości. Przelicznik miar· Witryna o miarach· Przeliczanie jednostek miar. Strona główna» Programy komputerowe» przelicznik jednostek 0. 9. 5. Prędkości (kilometr na godzinę, metr na sekundę, mila na godzinę, węzeł, mach.
[swing] Przelicznik mil na kilometry-dwa JSlider' y. Warto zauwazyc jak niewiele zmian zostalo wprowadzonych, zeby obsluzony zostal drugi JSlider/mile.

. Długości: metr, kilometr, decymetr, centymetr, milimetr, mikrometr, jard, mila. 1 kilometr, 1 km, 1000 m, 103 m. 1 hektometr, 1 hm, 100 m, 102 m. Wytwarzanie energii elektrycznej– przeliczniki wg World Coal Institute. Square mile (mila kwadr. 2. 59 km. 2 square yard (jard kwadr. 0. 8361 m.

Jakie działanie wykonać? Tabela przeliczników. 1 kilometr (km)= 0, 6214 mili, kilometry na mile, mile na kilometry, 1 mila= 1609 kilometra. Podaj wartosc spalania w milach na galon. Mil na galonie litrow na 100km. Mg-Mila Geograficzna-7420m. m-metry. Ft-fity (stopy)= 0, 3048m. 12 cali (to mniej więcej 0, 33m). Jednostki prędkości. Km/h-kilometr na godzinę. Przelicznik. Przelicznik jednostek długości. Kilometr, km. Decymetr, dm. Centymetr, cm. Milimetr, mm. Mikrometr, µ m. Geograficzne mile, mile. Wiedeń mil, mile.

Przelicznik jednostek· Rezerwacja hoteli· Sentencje łacińskie· Słowniki Online· Stolice Państw Świata. Kilometry, 0. Mile morskie, 0. Wielkość, Polska nazwa, Pełna nazwa, Skrót, Przelicznik do systemu metrycznego. Odległość, mila, Mile (s), mile (s), 1 mile= 1. 602 km. Skorzystać z przelicznika on-line Tomka Lutelmowskiego http: www. Przelicznik. Pl. Mila geograficzna to 1/15 część stopnia na równiku= 7, 420439 km

. Mile lądowe, hektary, ary, metry kwadratowe, kilometry. To ja polecam przelicznik internetowy, ma chyba wszystkie jednostki znane. Przelicz Powierzchnia, Area Conversion: square meter, square kilometer, hectare. Gallon (us)/100 mile, kilometer/liter (km/l), liter/100 kilometer.
Kalkulator prędkości: przelicz km/h na mph, m/s. Przelicza jednostki: km/h (kilometry na godzinę), mph (mile na godzinę) i m/s (metry na sekundę). Stopnie Beauforta metry na sekundę (m/s) kilometry na godzinę (km/h) mile na godzinę (mph). Przelicznik ma charakter informacyjny. 1 Lip 2010. waŻniejsze cechy: Jednostki pomiaru: mm, cm, m, cale, stopy, km, mile i mile morskie Przeliczanie: km-> mile-> mile morskie. Przeliczysz mile na kilometry. Przeliczanie jednostek przepływu. Przeliczanie jednostek przenikalności. Przelicznik jednostek v0. Mile/godziny, miles/hr; mph. Kilometry/godziny, km/hr; kph. Przelicz. Funt/m kw. Na kg/m kw. Kg/m kw. Na funt/m kw. Funt/m kw. Na atmosfera. Weights and measures-Miary i wagi. Przeliczanie wag i miar anglosaskich na układ si. 1 km2 (square kilometre)= 274. 104 acres= 0. 386 sq. Mile. Przeliczanie jednostek miarœ opis zakładki pozwalającej na przeliczanie. m, mm, cm, km, in, ft, yd, mile, n mile. Pole powierzchni.
Przelicznik. Pl· 35, 109, 3. 3k, 180, 0. Jednostki si, przelicznik jednostek miar, przelicznik dlugosci, przelicznik mile na kilometry, przelicznik mile,
. Równie dobrze moglibyśmy mieć płynne, codziennie ustalane przez giełdę, przeliczniki kilometrów na mile albo galonów na litry. Że co?
21 Kwi 2010. Przeliczanie miar i wag. Kalkulator Google ma także przydatną funkcję. w kilometrach na godzinę na mile, wpisujemy: 130 km/h in mph.
Wejdź na wikipedię tam masz tabelkę ze skalą i przelicznik w m/s i km/h. Węzeł to 1 mila morska/h czyli 1852 m/h. #haneck 26. 9. 2007 (14: 02).
Przelicznik kilometry/mile morskie· Przelicznik stopy i cale/metry· Przelicznik funty i uncje/gramy· Przelicznik liczby arabskie na rzymskie. 22 Maj 2010. Mila lądowa-angstrem-mikron-staje. Jednostki miary kąta-stopień-radian-minuta. No ja znam troche inny przelicznik mile na kilometry= 1. 1 kilometr kwadratowy, 100 ha, 0. 38610215854 mila kwadratowa. 1 mila kwadratowa, 640 akrów, 2. 589988110336 kilometrów kwadratowych.

Najważniejsze cechy: Jednostki pomiaru: mm, cm, m, cale, stopy, km, mile i mile morskie Przeliczanie: km-> mile-> mile morskie, cm-> mm-> m-> cale.

Pobierz za darmo: Przelicznik jednostek 0. 9-Prosta aplikacja. Kilometry, decymetry, mile lądowe, hektary, ary, metry kwadratowe, kilometry kwadratowe.